Naar de inhoud
 
Home
Biesbosch Dordrecht
Biesboschcentrumdordrecht Recreatiegebied De Hollandse Biesbosch Aanvraagformulier evenemententerrein

Aanvraagformulier evenemententerrein

 


Compartiment Hollandse Biesbosch

 
 
 
 
 
 
 

Uw 10-cijferige telefoonnummer zonder streepje

 
 
 
 
 :
 
 :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


Soort activiteit:
aankruisen wat van toepassing is (meerdere antwoorden mogelijk)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Wenst u gebruik te maken van: aankruisen wat van toepassing is

 
 
 
 • 2 x 220 volt en 1 x 380 volt
 • 3 toiletten en 3 urinoirs
 • Huurprijs per dag: € 130,60 (inclusief schoonmaken, exclusief toiletpapier).
 
 
 
 • 3 toiletten en 1 urinoir
 • 1 invalidentoilet
 • Gratis (exclusief toiletpapier)
 • Openingstijden openbaar toiletgebouw: mei t/m september 09.00 - 21.00 uur en april t/m oktober 09.00 - 19.00 uur.
 
 
 
 • 3 toiletten en 1 urinoir
 • Gratis (exclusief toiletpapier)
 • Openingstijden openbaar toiletgebouw: mei t/m september 09.00 - 21.00 uur en april t/m oktober 09.00 - 19.00 uur. 
 
 

 

Verzorgt u zelf: aankruisen wat van toepassing is

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Plattegrond evenemententerreinenplattegrond evenemententerreinen

 
 


 

Terrein huren: aankruisen wat van toepassing is.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


NB:


 • Voor grootschalige evenementen geldt dat voor 1 dag maximaal 8 uur in rekening wordt gebracht en dat hetzelfde geldt voor de dagen waarop wordt opgebouwd, resp. wordt afgebroken.

 • Het houden van kleinschalige barbecues, picknicks en dergelijke is voor particulieren gratis zolang het aantal deelnemers kleiner dan 50 is. Aan commerciële organisaties wordt altijd terreinhuur in rekening gebracht.

 • Voor het gebruik door sportorganisaties, door het gehele gebied of onderdelen daarvan, wordt een bijdrage per deelnemer gevraagd van € 3,00 voor bijv. een teambuildingdag en € 1,10 per deelnemer voor een schoolactiviteit.

Voorwaarden gebruik:


 1. Eventuele overlast aan andere recreanten moet tot een minimum worden beperkt. Het is niet toegestaan luide of harde muziek ten gehore te brengen.

 2. Doorgaand verkeer mag niet worden gehinderd.

 3. Motorvoertuigen zijn, zonder aparte ontheffing, alleen toegestaan op de daarvoor bestemde wegen en terreinen (dus niet op grasvelden).

 4. Eventuele routes mogen niet met verf op het wegdek worden aangebracht.

 5. De door de organisatie gebruikte borden, linten, pijlen en andere materialen dienen onmiddellijk na de activiteiten te worden opgeruimd.

 6. Door de organisatie dient het gebied schoon en heel te worden achtergelaten. Na afloop van het evenement zal inspectie plaatsvinden. Eventuele kosten worden in rekening gebracht.

 7. Schade aan eigendommen van de verhuurder worden in rekening gebracht.

 8. Voor schade aan derden neemt de verhuurder geen verantwoordelijkheid.

 9. De organisatie dient zelf te zorgen voor EHBO-voorzieningen.

 10. De organisatie dient zelf zorg te dragen voor voldoende begeleiding en een geordend verloop van het evenement.

 11. De organisatie dient wettelijk aansprakelijk verzekerd te zijn.

 12. De organisatie dient de aanwijzingen door of vanwege de verhuurder en/of bevoegde toezichthouders (politie e.d.) op te volgen.

 13. De organisatie dient de toestemming op eerste vordering van een daartoe bevoegd persoon te kunnen tonen.

 14. Verkoop van waren mag niet plaatsvinden, tenzij dit geregeld is in de toestemming.

 15. Kampeermiddelen mogen na zonsondergang niet blijven staan, tenzij dit geregeld is in de toestemming.

 16. Bij ongeschikte terreinomstandigheden wordt de toestemming ingetrokken tot minimaal een dag of avond tevoren.

 17. Barbecues/ vuurkorven moeten tenminste 50 cm boven het maaiveld staan om beschadiging van de grasmat tevoorkomen.

 18. Voor grote evenementen geldt een borgstelling van 80% van de totaalsom van het huurbedrag. Voor dit bedrag ontvangt u een nota van de gemeente Dordrecht, de borgstelling dient voor de aanvang van het evenement te zijn overgemaakt.

 19. Grote evenementen (meer dan 1.000 bezoekers) dienen minimaal drie maanden tevoren te worden aangevraagd.

 20. De bovengrens voor het aantal te verwachten bezoekers is 10.000. Afhankelijk van het soort evenement kan hiervan, onder aangepaste voorwaarden, worden afgeweken.

 21. In de maanden december, januari en februari worden de evenemententerreinen niet uitgegeven.

(Prijs-)wijzigingen en typfouten voorbehouden.

 
 
Velden met een * zijn verplicht