Naar de inhoud
 
Home

Essentaksterfte

Recreatiebos Hollandse Biesbosch afgesloten i.v.m. essentaksterfte

 

Een bosgebied in recreatiegebied de Hollandse Biesbosch waar voornamelijk essen staan, is ten prooi gevallen aan essentaksterfte. In maart heeft Parkschap Nationaal Park De Biesbosch, eigenaar van het bos, het gebied afgesloten voor publiek. In de zomer wordt gestart met het verwijderen van de over de wandelpaden paden gevallen bomen en het rooien van de niet meer levensvatbare bomen.

Het Parkschap heeft de keuze tot afsluiting en ruimen gemaakt om de veiligheid van bezoekers te waarborgen en op termijn een gemengd en gestructureerd bos te behouden. Het Parkschap wordt hierbij geadviseerd en ondersteund door de Coöperatie Bosgroep Midden Nederland.

 

Door bij het uitzetten van het werk kritisch te kijken naar welke bomen behouden kunnen worden (andere boomsoorten dan es en essen die geen boomveiligheidsrisico’s opleveren) en door een mix van boom- en struiksoorten aan te planten, hopen we het bosbeeld zoveel mogelijk te behouden, ook na de noodzakelijke werkzaamheden. Zowel op korte als lange termijn willen we een zo gemengd en gestructureerd mogelijk bos behouden voor de Hel en Zuilespolder. Dat laat onverlet, dat we nu een stevige ingreep in het bos gaan doen. Wij hebben in ieder geval de intentie het zo te doen, dat natuurwaarden in het bos zoveel mogelijk behouden kunnen worden en op termijn mogelijk zelfs versterkt. Daarnaast willen we het bos graag zo snel mogelijk weer openstellen voor wandelaars, zodat zij ook weer veilig kunnen genieten van het bos.

 

Meer informatie over essentaksterfte vindt u op de onderstaande websites:


Herken de es en de essentaksterfte


Informatie van Staatsbosbeheer over de essentaksterfte en de gevolgen ervan


Tien vragen over de essentaksterfte


Hoe herken ik een es?


Hoe herken ik een zieke es/essentaksterfte?Tijdelijk afgesloten voor publiek


Zolang de werkzaamheden duren is het bos gesloten voor publiek. Er lopen diverse onverharde wandelpaden en gemarkeerde routes door het bos, die tot nader order niet meer bereikbaar zijn. Het bos wordt afgezet met hekken. Borden zullen het publiek informeren over de reden van afsluiten en het gevaar van betreden.Veel gestelde vragen


Kan ik er wandelen als het gebied is afgesloten?

Nee, zolang dit stuk bos is afgesloten kun je er niet wandelen. De groene wandelroute is dus tijdelijk niet in zijn geheel te lopen. Wel kun je om het bos heen wandelen via de verharde paden.

KaartWanneer starten de opruimwerkzaamheden?

In de zomer van 2019 wordt gestart met het verwijderen van takken en gevallen bomen en het rooien van aangetaste bomen. Deze ingrijpende werkzaamheden kunnen pas dan plaatsvinden, omdat de grond tot die tijd te drassig is en hierdoor overmatige schade aan grond en paden zou worden aangericht. Hoewel de werkzaamheden dus pas in de zomer starten, wordt het gebied uit veiligheidsoverweging al wel afgesloten voor publiek.


Levert de boomziekte gevaar op voor mens en dier?

Mensen en dieren worden niet ziek van essentaksterfte. Het enige gevaar voor de bosbezoeker zit in het vallen van afgestorven takken en bomen. Vandaar dat het gebied geheel wordt afgesloten.
  

Wanneer worden er nieuwe bomen geplant?

Na het opruimen en rooien wordt aansluitend gestart met het aanplanten van jonge bomen, om weer een vitaal en gevarieerd bos terug te krijgen. Het herplanten van de bomen gebeurt in de maanden november t/m maart. Hoewel veel planten en struiken al snel opkomen, duurt het daarna een aantal jaar tot het er weer uitziet als een bos.
Het geheel aan werkzaamheden zal naar alle waarschijnlijkheid tot in 2021 duren. Het bosgebied blijft gedurende de werkzaamheden gesloten.


Waarom wordt het bos zo'n lange periode afgesloten?
Ten eerste in verband met het acute gevaar van vallende takken en bomen
(zie ook boven). Daarnaast hoeven we, door het opruimen van zieke bomen te combineren met regulier bosonderhoud en aansluitend met de aanplant van nieuw bos, het gebied maar één keer te belasten. Dat is gunstiger voor de natuur en voor de bezoekers.


Vragen?

Heeft u andere vragen over de essentaksterfte in de Hollands Biesbosch? Mailt u deze dan naar info.biesbosch@dordrecht.nl