Naar de inhoud
 
Home

Essentaksterfte

Recreatiebos Hollandse Biesbosch afgesloten i.v.m. essentaksterfte


Een bosgebied in recreatiegebied de Hollandse Biesbosch waar voornamelijk essen staan, is ten prooi gevallen aan essentaksterfte. In maart 2019 heeft Parkschap Nationaal Park De Biesbosch, eigenaar van het bos, het gebied afgesloten voor publiek. Het Parkschap wordt hierbij geadviseerd en ondersteund door de Coöperatie Bosgroep Midden Nederland.


Bij het uitzetten van het werk wordt uiterst zorgvuldig omgegaan met alle aanwezige bos- en natuurwaarden. In eerste instantie vinden de werkzaamheden slechts plaats in de helft van het bos, waardoor er voor dieren voldoende rust blijft bewaard. Daarnaast worden essen die niet zijn aangetast gespaard en ook andere, gezonde bomen en struiken worden behouden. Tevens zal aanwezig dood hout achterblijven ten behoeve van de biodiversiteit.

 

Direct na de kapwerkzaamheden wordt gestart met aanplant van verschillende inheemse boom- en struiksoorten, zodat het bos zich weer zo snel mogelijk kan ontwikkelen. Een gemengd bos is weerbaarder tegen in de toekomst mogelijke nieuwe ziekten en gevolgen van een veranderend klimaat.

 

Het Parkschap heeft de keuze tot afsluiting en ruimen gemaakt om de veiligheid van bezoekers te waarborgen en op termijn een gemengd en gestructureerd bos te behouden. Hoewel de werkzaamheden in eerste instantie in de helft van het bos plaatsvinden, is het gehele bos afgesloten om de veiligheid van bezoekers en de rust voor dieren te waarborgen. Het Parkschap heeft in ieder geval de intentie om de natuurwaarden in het bos zoveel mogelijk te behouden op termijn mogelijk zelfs te versterken. Daarnaast willen we het bos graag zo snel als mogelijk weer openstellen voor wandelaars, zodat zij ook weer veilig kunnen genieten van het bos.Meer informatie over essentaksterfte vindt u op de onderstaande websites:Herken de es en de essentaksterfteInformatie van Staatsbosbeheer over de essentaksterfte en de gevolgen ervanTien vragen over de essentaksterfteHoe herken ik een es?Hoe herken ik een zieke es/essentaksterfte?Tijdelijk afgesloten voor publiek


Zolang de werkzaamheden duren is het bos gesloten voor publiek. Er lopen diverse onverharde wandelpaden en gemarkeerde routes door het bos, die tot nader order niet meer bereikbaar zijn. Het bos wordt afgezet met hekken. Borden zullen het publiek informeren over de reden van afsluiten en het gevaar van betreden.Veel gestelde vragen


Kan ik er wandelen als het gebied is afgesloten?

Nee, zolang dit stuk bos is afgesloten kun je er niet wandelen. De groene wandelroute is dus tijdelijk niet in zijn geheel te lopen. Wel kun je om het bos heen wandelen via de verharde paden.

KaartWat is de status van de werkzaamheden?

In de zomer van 2019 zijn de rooiwerkzaamheden in het recreatiebos gestart onder goede terreinomstandigheden. Eind oktober zijn deze werkzaamheden gestaakt. De ongeveer 400 mm neerslag, die deze herfst is gevallen, maakte het onmogelijk om zonder schade aan het gebied werkzaamheden af te ronden. Voordat het werk opgeleverd kan worden, zullen de resterende werkzaamheden (o.a. herbeplanting en herstructureren wandelpaden) onder droge terreinomstandigheden in 2020 uitgevoerd worden. 


Het bosgebied blijft gedurende de werkzaamheden gesloten.


Levert de boomziekte gevaar op voor mens en dier?

Mensen en dieren worden niet ziek van essentaksterfte. Het enige gevaar voor de bosbezoeker zit in het vallen van afgestorven takken en bomen. Vandaar dat het gebied geheel wordt afgesloten.
  

Wanneer worden er nieuwe bomen geplant?

Na het opruimen en rooien wordt aansluitend gestart met het aanplanten van jonge bomen, om weer een vitaal en gevarieerd bos terug te krijgen.
In maart 2020 zal een groot deel geplant worden. Zo wordt voorkomen dat een groeiseizoen gemist wordt. In de periode juni-september worden na het broedseizoen nog werkzaamheden verricht, waaronder herstructureren van wandelpaden en het bieden van nazorg voor de bomen en struiken die eerder zijn geplant. Naar verwachting zal in oktober het bos opengesteld worden en in november zullen de plantwerkzaamheden afgerond worden. 


Waarom wordt het bos zo'n lange periode afgesloten?
Ten eerste in verband met het acute gevaar van vallende takken en bomen
(zie ook boven). Daarnaast hoeven we, door het opruimen van zieke bomen te combineren met regulier bosonderhoud en aansluitend met de aanplant van nieuw bos, het gebied maar één keer te belasten. Dat is gunstiger voor de natuur en voor de bezoekers.


Vragen?

Heeft u andere vragen over de essentaksterfte in de Hollands Biesbosch? Mailt u deze dan naar info.biesbosch@dordrecht.nl